khoa-hoc-chan-doan-trung-tam-huan-luyen-ky-thuat-o-to
khoa-hoc-cho-nguoi-moi-bat-dau-trung-tam-huan-luyen-ky-thuat-o-to
khoa-hoc-phun-xang-phun-dau-trung-tam-huan-luyen-ky-thuat-o-to

Thống kê từ trung tâm

0 Số học viên của trung tâm
0 Số học viên đã tốt nghiệp
0 Số khóa học tại trung tâm
0 Chi nhánh của trung tâm
0 Loại xe được sử dụng

Đăng ký nhận tin

Tin tức mới

Giảng viên trung tâm

Chuyên gia Đỗ Duy Đức

Chuyên gia Đỗ Duy Đức

P.Giám đốc
Chuyên gia trong lĩnh vực tư vấn và quản lý dịch vụ. P.Giám đốc công ty CP giáo dục kỹ thuật ô tô Việt Nam
Chuyên gia Lê Văn Quang

Chuyên gia Lê Văn Quang

CHUYÊN VIÊN
Chuyên viên nghiên cứu phần mềm, cài đặt các phần mềm trong việc sửa chữa ô tô công ty OBD Việt Nam
Chuyên gia Nguyễn Minh Vũ

Chuyên gia Nguyễn Minh Vũ

CHUYÊN VIÊN
Chuyên viên nghiên cứu phần mềm, cài đặt các phần mềm trong việc sửa chữa ô tô công ty OBD Việt Nam
Thạc sĩ Nguyễn Doãn Dương

Thạc sĩ Nguyễn Doãn Dương

Thạc sĩ
Hiện ông đang giảng dạy tại khoa Công nghệ Động lực trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.
Thạc sĩ Nguyễn Minh Đăng

Thạc sĩ Nguyễn Minh Đăng

Thạc sĩ
Thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô, tốt nghiệp trường Đại học Arizona – Mỹ và 6 năm giảng dạy.
Chuyên gia Đặng Văn Luyện

Chuyên gia Đặng Văn Luyện

Giám đốc
Chuyên viên phần mềm tra cứu và chẩn đoán ô tô. Giám đốc công ty CP dịch vụ kỹ thuật Đại Việt
Chuyên gia Nguyễn Thanh Đàm

Chuyên gia Nguyễn Thanh Đàm

Giám đốc
Chuyên gia cao cấp về phần mềm kỹ thuật ô tô với 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cài đặt và sử dụng