VATC – Tuyển dụng kỹ sư ô tô
Bài viết

VATC – Tuyển dụng kỹ sư ô tô

VATC (VAST Automotive Training Center) là trung tâm huấn luyện và phát triển giáo dục chuyên ngành công nghệ & kỹ thuật ô tô. VATC là đơn vị tiên phong tại Việt Nam áp dụng mô hình đào tạo theo chuẩn NATEF của Hoa kỳ. Được thành lập vào tháng 11 năm 2014 với mong...