VATC Bế giảng khóa học sửa chữa ECU trên ô tô đời mới khóa K2
Bài viết

VATC Bế giảng khóa học sửa chữa ECU trên ô tô đời mới khóa K2

VATC thông báo bế giảng khóa học sửa chữa ECU trên ô tô đời mới khóa K2 Ngày 12/6/2018, sau khi hoàn thành những bài kiểm tra kết thúc cuối khóa và trao bằng cho những học viên tốt nghiệp tại đây. Trung tâm huấn luyện kỹ thuật ô tô Việt Nam VATC đã thông...

Thông báo khai giảng lớp học sửa chữa điện ô tô toàn diện K8
Bài viết

Thông báo khai giảng lớp học sửa chữa điện ô tô toàn diện K8

Khóa học sửa chữa điện ô tô toàn diện tại VATC Khóa học sửa chữa điện ô tô toàn diện là khóa học đào tạo sửa chữa điện ô tô cho các học viên từ cơ bản đến nâng cao, về cách sửa chữa hệ thống điện trên ô tô đời mới chuyên sâu, cách...

Sử dụng phần mềm tra cứu kỹ thuật ô tô
Bài viết

Sử dụng phần mềm tra cứu kỹ thuật ô tô

Ngày nay việc tiếp cận với công nghệ sửa chữa ô tô đang càng ngày càng phức tạp. Những thông số mang tính chất kinh nghiệm đang dần lỗi thời. Kiến thức được nhà trường trang bị chỉ mang tính chất cơ bản và tạo nền tảng ban đầu, sinh viên ra trường gặp rất...