ĐÀO TẠO DOANH NGHIỆP

Trang chủ / ĐÀO TẠO DOANH NGHIỆP

VATC – Cung cấp các giải pháp đào tạo tận nơi cho các doanh nghiệp với các chương trình như sau :

– Chương trình Đào tạo Kỹ năng quản lý gara
– Chương trình đào tạo nghiệp vụ kỹ thuật cho garage ô tô chuyên nghiệp
– Chương trình Đào tạo Kỹ năng Marketing online
– Chương trình Đào tạo Kỹ năng Chăm sóc Khách hàng (Customer Care Skills)
– Chương trình Đào tạo Kỹ năng Bán hàng chuyên nghiệp
– Chương trình Đào tạo Kỹ năng tạo động lực (Motivation Skills).