Thạc sĩ Nguyễn Minh Đăng

Thạc sĩ

– Thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô, tốt nghiệp trường Đại học Arizona – Mỹ

– 6 năm tham gia giảng dạy ngành công nghệ ô tô tại trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM, có vấn trung tâm kỹ thuật OTO-HUI

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.