QUY ĐỊNH VỀ CHUYỂN ĐỔI LỚP

Trang chủ / QUY ĐỊNH VỀ CHUYỂN ĐỔI LỚP

ĐỐI VỚI HỌC VIÊN ĐÃ ĐẶT CỌC

  1. Trường hợp học viên không học sẽ bị mất cọc
  2. Trường hợp học viên muốn chuyển lớp: Nếu học viên thông báo cho trung tâm 7 ngày trước khai giảng, thì tiền cọc sẽ được bảo lưu cho khóa tiếp theo. Nếu học viên thông báo cho trung tâm trước khai giảng từ 1 đến 6 ngày, học viên có thể chuyển sang khóa sau nhưng phải + 50.000 đ phí chuyển đổi.

ĐỐI VỚI HỌC VIÊN ĐÃ HOÀN TẤT HỌC PHÍ

  1. Trường hợp không học: Nếu học viên thông báo cho Trung tâm 7 ngày trước khai giảng sẽ được bảo lưu toàn bộ học phí. Nếu học viên thông báo cho Trung tâm từ 1 đến 6 ngày trước khai giảng, học viên có thể chuyển sang khóa sau nhưng phải + thêm phí chuyển đổi 50.000đ khi vào học.
  2. Trường hợp học viên muốn chuyển/đổi lớp: Với học viên chuyển sang khóa sau, học phí duy trì như cũ + 50.000đ phí chuyển đổi. Với học viên chuyển sang khóa huấn luyện khác:

– Từ khóa có học phí cao sang khóa có học phí thấp hơn: chịu mức học phí ở khóa học phí thấp hơn và không được hoàn phần học phí chênh lệch.

– Từ khóa học phí thấp sang khóa học phí cao hơn: chịu mức học phí ở khóa học phí cao + phí chuyển đổi 50.000đ.

LƯU Ý: Nội dung này chỉ áp dụng cho trường hợp học viên chủ động thay đổi. Trường hợp học viên chuyển đổi do dời ngày, hoãn lịch học,… của trung tâm thì trung tâm sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm và không được thu bất kỳ khoản phí nào ngoài học phí.