TẦM NHÌN – SỨ MỆNH – GIÁ TRỊ

Trang chủ / TẦM NHÌN – SỨ MỆNH – GIÁ TRỊ

Tầm nhìn : Tại VATC chúng tôi mong muốn trở thành đối tác cung ứng dịch vụ đào tạo & tư vấn giải pháp quản lý cho những đơn vị đang hoạt động trong lĩnh vực kỹ thuật ô tô tại Việt Nam. Là nơi sản sinh nguồn nhân lực chất lượng cao cho các nhà máy sản xuất,  lắp ráp và các trung tâm dịch vụ kỹ thuật ôtô trong và ngoài nước.

Sứ mệnh : Tại VATC Chúng tôi nhận ra tầm quan trọng của việc phát triển nguồn nhân lực có tư duy và trình độ cao. Sứ mệnh của chúng tôi là: Luôn nâng cao chất lượng & tính chuyên nghiệp trong dịch vụ đào tạo & phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật cho ngành công nghiệp ô tô Việt Nam

Giá trị cốt lõi: Tại VATC, mục đích tối thượng thúc đẩy và định hướng các cá nhân và tổ chức nhận thức ra tiềm năng của chính họ thông qua môi trường học tập hiện đại, phương pháp giảng dạy mang tính đổi mới, phương pháp đào tạo mang tính tương tác cao.